EMLÉKFA ÜLTETÉS

E faültetés célja egy olyan élő, az élet folytonosságát hordozó emlék állítása, amely hosszú évtizedeken át őrzi a jövő generációi számára az ültetésben részt vevők eszmeiségét, mutatja az emlékezők vizeink védelme iránt érzett elkötelezettségét, valamint a víz mellett kialakult emberi közösségek fontosságát, a víz összekötő erejét.

Az emléknap ünnepélyes megnyitójának és a sajtótájékoztatónak a kisbodaki Faluház adott otthont. A vendéglátók nevében Ekker Károly méltatta a VÍZ VILÁGNAPJA jelentőségét, majd Horváth Csaba, kenus olimpiai bajnok, a DUNA-régió Vízi-turisztikai Szövetség (DR-VTSZ) elnöke beszámolt a VÍZ-CSÖPPEK mozgalom közel egyéves tevékenységéről. Szólt arról, hogy 2014. április folyamán a szlovákiai Karván konferencia keretében kerül kijelölésre a teljes szlovák-magyar DUNA-szakaszt magában foglaló VÍZ-CSÖPPEK együttműködés, illetve hogy a közeljövőben elindul a VÍZ-CSÖPPEK hálózatszervezés a Lajtán és a Mosoni Dunán is. Soós Róbert, Bodiky (Nagybodak) polgármestere örömmel üdvözölte a határon átnyúló együttműködés elmélyülését, egyben felajánlotta további segítségét, hogy a VÍZ-CSÖPPEK mozgalom Szlovákiában is tért hódíthasson, első lépésként a Pozsonyt Komarno-val (Révkomárom) összekötő „Kis-Duna”, illetve a Duna-menti települések turisztikai bekapcsolásával. A Szigetközi VÍZ-CSÖPPEK egyik alapítójaként hozzászóló Tóth Péter, Lipót polgármestere nagy jelentőségűnek tartotta a mozgalom eddig elért eredményeit és minden segítséget meg kíván adni a jövőben sikeres folytatáshoz.

Bolla-Cserjési Kinga, a Szigetközi VÍZ-CSÖPPEK turisztikai mikro-régió helyi koordinátora bejelentette, hogy megalapítás alatt van az „Együtt a Szigetköz Értékeinek Megóvásáért” Egyesület (ESZME), amely egy Szigetköz skanzen létrehozásával szeretne kulturális és néprajzi hagyományőr tevékenységet folytatni, a VÍZ-CSÖPPEK mozgalommal karöltve. A témához kapcsolódva Klemencz Henrik, a DR-VTSZ ügyvivő elnöke beszámolt a SZIGETKÖZ természeti értékeit és turisztikai lehetőségeit bemutató ismeretterjesztő „Kapcsos Könyv” előkészületi munkálatairól és tájékoztatást adott a DR-VTSZ által megszervezésre kerülő Magyar Vízitúrázás Napja rendezvénysorozatról, amelynek programjaira 2014. június 29-én, a Nemzetközi DUNA napon kerül sor Magyarország közel száz vízi és vízparti helyszínén.

emlektabla

A program Kisbodak határában folytatódott, ahol a polgármesterek, a DR-VTSZ elnöke és Timár Gábor, a Kisbodaki Baráti kör vezetője egy kis kocsányos tölgyfa elültetésével és egy emléktábla avatásával adta át a „VÍZ VILÁGNAPJA” emlékhelyet. A megjelentek ezután megtekintették az ÉDUVIZIG kezelésében lévő gátőrházat, amely az előkészítő munkálatok befejeződése után, remélhetőleg Vízi Kultúrházként fogja szolgálni a Felső Szigetköz társadalmi életét.

Klemencz Henrik

About the Author: kisbodak