Kisbodakért alapítvány

A községért érzett felelősség tudatában, a falu hagyományainak őrzése, valamint a környezet szépítése érdekében a Halászi Takarékszövetkezet Igazgatósága 1990-ben alapítvány létrehozását határozta el. A Kisbodakért Községszépítő és Hagyományőrző Alapítvány célja Kisbodak község értékeinek, hagyományainak védelme, megőrzése, a falu közterületeinek, parkjainak, környezetének szépítése anyagi támogatással. Az Alapítványhoz az alapító okiratban megfogalmazottak elfogadásával bárki csatlakozhat.

Az Alapítvány kezelő szerve/képviselője a Kuratórium. A Kuratórium elnöke Kisbodak község mindenkori polgármestere, elnökhelyettese a Halászi Takarékszövetkezet (jogutódja: Duna Takarék Bank Zrt.) Püski Kirendeltségének mindenkori vezetője, a Kuratórium titkára a mindenkori jegyző, tagjai Kisbodak Önkormányzat képviselői. Székhely: 9234 Kisbodak, Szabadság utca 32.

Az Alapítvány vagyoni jövedelme felhasználható:

    • a hagyományőrzés terén (pl. kiállítások, kulturális rendezvények szervezésére, falumúzeum alapítására)
    • a közterületek szépítésére (fásításra, köztéri bútorok készítésére, virágok vásárlására, füvesítésre, burkolatépítésre stb.)

A Kuratórium gondos gazdálkodásának eredményeként az alapítvány vagyona folyamatosan gyarapodik. Köszönet illeti azokat a magánszemélyeket, akik személyi jövedelemadójuk egy százalékát évente Alapítványunknak ajánlják fel. Külön köszönetünket fejezzük ki a Kisbodakot patronáló vállalkozóknak, cégvezetőknek.

Alapítványunk számlaszáma:       58600245-10001394 Duna Takarék Bank Zrt.
Alapítványunk adószáma              19111380-1-08

A támogatásoknak köszönhetően szépülhettek Kisbodak utcái, parkjai, épülhettek újra a híres boglyakemencék. Terveink között szerepel egy, Kisbodak természeti értékeit, épített örökségét és hagyományait bemutatót tanösvény létrehozása. Valóra váltásra vár víziónk: egy „Vízi Kultúrház” kialakítása, ahol megismerhetők a régi, helyben jellegzetes mesterségek, és ami helyet adhat a Dunához kapcsolódó rendezvényeinknek.

Terveink megvalósításához várjuk mindazok önzetlen segítségét, akik szívügyüknek tekintik Kisbodak szépítését, fejlesztését.

Email: [email protected]

Timár Gábor polgármester
a Kuratórium elnöke