Befektetés a jövőbe!

Befektetés a jövőbe!

 

Projekt azonosítószáma: TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00058

Kedvezményezett neve: Hédervár Község Önkormányzata

Projekt címe: Szigetközi önkormányzatok a fenntartható energiahasználatért

Támogatás összege: 167,35 millió forint.

Támogatás mértéke: 100%

 

Projekt tartalmának bemutatása:

Hédervár Község Önkormányzata, Kimle Község Önkormányzata, Kisbodak Község Önkormányzata, Ásványráró Község Önkormányzata és Püski Község Önkormányzata a TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00058 azonosítószámú Európai Uniós pályázat keretében a hédervári Polgármesteri Hivatal (9178 Hédervár, Fő út 42.), a kimlei Polgármesteri Hivatal (9181 Kimle, Vízpart utca 2.), a Napsugár Óvoda (9181 Kimle, 48-as tér 3.), a Szivárvány Óvoda (9181 Kimle, Cseregle u. 5.), a Tornacsarnok (9181 Kimle, Fő u. 104.), a kisbodaki Polgármesteri Hivatal (9234 Kisbodak, Felszabadulás utca 1.), az ásványrárói Polgármesteri Hivatal (9177 Ásványráró, Rákóczi utca 14.), az Óvoda (9177 Ásványráró, Óvoda utca 1.), a Püski Sportöltöző (9235 Püski, Jókai út 30.) és az Orvosi Rendelő (9235 Püski, Fő utca 23.) épületeinek energetikai korszerűsítése valósult meg.

 

A projekt célja volt az öt szigetközi község közintézményeinek energiaigénye csökkentése, a helyben megtermelhető megújuló energiaforrások arányának növelése, ezek révén pedig a CO2 kibocsátás csökkentése.

Épületenergetikai korszerűsítésen, külső oldali hőszigeteléssel, a nyílászárók mai hőtechnikai elvárásoknak megfelelőre való cseréjével, továbbá fűtési/hűtési rendszerek korszerűsítésével esett át Hédervár, Kisbodak 1-1 épülete, és Püskin az Orvosi rendelő. Kisbodak épületén kívül (ahol már felhelyeztek) mind a 9 épület esetén napelemes rendszerek kerültek telepítésre. A komplex energetikai felújítás által érintett épületek esetén akadálymentesítés is megtörtént.

 

A projekt összes elszámolható költsége: 167,35 millió forint.

Projekt befejezése: 2020. 12. 31.

 


Projekt azonosító száma: TOP-5.3.1-16-GM1-2017-00004

Kedvezményezett neve: DARNÓZSELI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Projekt címe: “Fújdogál a szél az Öreg Duna felől”

A szerződött támogatás összege: 59 000 000 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100

Projekt tartalmának bemutatása:

A pályázat célja volt a szigetközi hagyományaira, legénycéhek felelevenítésére építő közösségfejlesztés. A projekt célja illeszkedett azon szakmai politikai környezethez, mely a célul tűzte ki a helyi közösségek fejlesztése elsősorban települések, településrészek, térségek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztését, a közösségi szerepvállalás erősödését. A projekt keretében a közösségfejlesztés változó, több területen átívelő, és azok módszereit bevonva került megvalósításra. A helyi cselekvési terv alapján a térség lakosságának közösségi együttműködését dinamizáló és fenntartó közösségi akciókat, tevékenységeket, eseményeket, programokat, folyamatok megvalósítása a közművelődési, muzeális, könyvtári, intézmények, valamint a projekt célkitűzései által érintett egyéb intézmények, szervezetek együttműködésével kívánta megvalósítani. A projekt keretében közösségfejlesztési folyamatok kezdeményeztünk és valósítottunk meg, azon kulturális, sport, gasztronómia közös pontok mentén melyek e térségre jellemző. A fejlesztés kiemelt figyelmet fordított a helyi kezdeményezésekre, az alulról jövő jelleg érvényesítésére. Projektünk megvalósítás során, nagy hangsúlyt fektettünk azon civil szervezetek által indított közösségépítő tevékenységekre, mely a települések hagyományaihoz, természeti adottságaira épített. Ennek céljaként már a tervezés során igényfelmérés került kiküldésre a helyi szervezeteknek. Célunk volt a helyi kulturális, társadalmi különbségek csökkentése konkrét programokon keresztül, hosszú távú társadalmi kapcsolatok kialakítása, a célcsoportok érzékenyítése, aktivitást biztosító bevonása. Ezen eszközzel egyrészt a közösség építése, az „Én” tudat helyett a „Mi” tudat elmélyítése, a hagyományok, természeti és kulturális értékek felerősítése volt a cél. Projektünk lehetőséget adott egyrészt a civil szervezetek közös cél elérése érdekében létrejött együttműködésére, másrészt a régi hagyományok új innovatív köntösbe bújtatása révén annak népszerűsítésére.

Projekt befejezési dátuma: 2022.05.